Volg ons op Pinterest Volg ons op Instagram Volg ons op Facebook

Buitenplaats Vreedenhorst, Vreeland

Buitenplaats Vreedenhorst, Vreeland
<
>
Opdrachtgever:
particulier
Werkzaamheden:
ontwerp, aanleg en onderhoud
Oppervlakte:
ca. 80.000 m2

Vreedenhorst is een kleine historische buitenplaats in de Dorsserwaardpolder nabij Vreeland. Onder de bezielende leiding van zijn bewoners is Vreedenhorst in 2000 van 1 hectare, met 7 hectare uitgebreid. De uitbreiding kon gerealiseerd worden door koop van kavels en kavelruil. Het nieuwe terrein is ingericht met de volgende componenten: hoogstamboomgaard, inheems bos, hakhout, sloten, waterpartij, bloemrijk grasland en diverse solitaire bomen.

Zo heeft nieuwe natuur een plek gekregen en is de nieuwe aanleg een verbinding tussen het plassengebied en de Vecht. Oude verkavelingslijnen van het cultuurhistorisch landschap zijn opgepakt én er is een nieuwe ontwerplaag geïntroduceerd die juist haaks staat op de cultuurhistorie. De sloten zijn gegraven volgens het patroon van een zogenaamde ganzenvoet. Dit patroon werd veelvuldig gebruikt in paden en lanen van oude buitenplaatsen en landgoederen en geeft een indrukwekkend perspectief. Deze sloten komen samen op een plein, via het plein kan de historische buitenplaats worden bereikt. Het plein vormt het knooppunt tussen de historische tuin van de buitenplaats en de nieuwe aanleg van 7 hectare met de ganzenvoet.