Volg ons op Pinterest Volg ons op Instagram Volg ons op Facebook

Verdedigingslinies

Het Nederlandse landschap herbergt, vaak verborgen, vele verdedigingslinies: van Limes en waterlinies tot de Atlantikwall. Zij vertellen het verhaal van de steeds veranderende vriend- en vijandverhoudingen binnen Europa. 

Nederland heeft enkele van de best bewaarde vestingsteden in Europa. Denk aan Naarden, bekend om zijn duidelijke stervorm. Veel historische verdedigingswerken zoals stadspoorten en wallen, vestingen, forten, kazematten, stellingen en linies zijn bewaard gebleven. Bijna altijd heeft zich op en rondom deze objecten een prachtige flora en fauna ontwikkeld. Zoals bij veel historische gebouwen en objecten geldt ook bij verdedigingswerken dat er vaak een nieuwe functie wordt gezocht en gevonden. Bijvoorbeeld als informatiecentrum of bedrijfsruimte. Dit heeft altijd gevolgen voor de groenaanleg en de omgeving van bijvoorbeeld een fort of een linie. Groenpartners is aangesloten bij de Vereniging van Erfgoedhoveniers en weten hier met kennis van zaken mee om te gaan.