Volg ons op Pinterest Volg ons op Instagram Volg ons op Facebook

Disclaimer

E-mail. U kunt ons onder meer bereiken via e-mail zoals op de Contact pagina van deze website. Het versturen van e-mailberichten is nooit 100% veilig. Door vertrouwelijke en/ of gevoelige informatie zonder encryptie via de e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie door derden gezien wordt.

Geen garanties. Groenpartners biedt de informatie op deze website aan als dienstverlening voor haar (potentiele) klanten en de internetgemeenschap. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

Geen aansprakelijkheid. Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval is/zijn Groenpartners en/of haar werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Hyperlinks. Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites van derden, waarover Groenpartners geen enkele zeggenschap heeft. Groenpartners geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan promoten of goedkeuren.

Wijzigingen. De informatie op deze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We zijn echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Indien u naar aanleiding van de informatie op onze website vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.